"Бисквитките" ни помагат да предоставяме услугите си .С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме "бисквитки"

Абонаментни счетоводни услуги

Счетоводството, вярното представяне на финансовите резултати и коректното данъчно облагане са важна част от успеха на всяка компания.

Чрез сключване на договор за абонаментно счетоводно обслужване, Вие намалявате своите разходи, спестявате много от ценото си време и насочвате енергията си към управлението на вашата дейност.

Ние ще осигурим актуална информация и цялостен поглед върху икономическата страна на Вашия бизнес.

Предлаганите от нас абонаментни счетоводни услуги най-общо включват:

 

ОПЕРАТИВНО СЧЕТОВОДСТВО

 • Месечни счетоводни услуги и приключване на счетоводната отчетност по националните и международни стандарти.
 • Справки декларации по ДДС- изготвяне на ДДС документи, съгласно изискванията на Закона за данък добавена стойност и тяхното подаване.
 • Текущо начисляване на амортизации на материални активи.
 • Текущо изготвяне и начисляване на работни заплати.
 • Текущо начисляване и изготвяне на всички необходими платежни документи за разплащане към бюджета.

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ

 • Изготвяне и представяне на годишните финансови отчети.
 • Изготвяне и представяне на консолидиран годишен финансов отчет.
 • Изготвяне  и представяне на годишните статистически форми в Националния статистически институт.
 • Изготвяне и представяне на финасовите отчети в Агенцията по вписванията.

ДРУГИ УСЛУГИ

 • Изготвяне на тримесечни отчети за БНБ
 • Изготвяне тримесечни статистически форми
 • Подготовка на документи за решаване на данъчни и осигурителни казуси в съответствие с действащите нормативни документи
 • Представителство и защита пред органите на НАП и НОИ
 • Текущи консултации относно измененията в законовата база