"Бисквитките" ни помагат да предоставяме услугите си .С използването на услугите ни приемате, че можем да използваме "бисквитки"

Административни услуги

        В условията на непрекъснати промени на нормативната уредба се стремим да осигурим спокойствието на нашите клиенти и да снижим до минимум ангажиментите и административните им нужди.

       Клиентите ни получават професионално и коректно бизнес партньорство и услуги, отговарящи на законовите норми и предоставени в удобна форма.

      Предлаганите от счетоводна кантора БОН БАЛАНС административни услуги включват:

  • Събиране на документи от офиса на клиента.
  • On-line банкиране.
  • Подаване на документи към различни институции.
  • Подаване искане и получаване на издадени Удостоверения за актуално състояние.
  • Подаване искане и получаване на  Удостоверения  за наличие или липса на данъчни задължения.
  • Изготвяне на договори и други документи.
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗОДФЛ
  • Изготвяне на годишни данъчни декларации по ЗКПО
  • Данъчен адрес